La dita

“Quan era mort lo combregaven.”

Dita local. Coneixeu-ne el significat